Sİs Uyarİ Sİstemİ

Wi-SUS

 Wi-SUS Sis Uyarı Sistemi LUFFT Marka VS2k Görüş mesafesi sensoru (Sis Sensoru),
Kontrol panosu ve LED’li Sarı sinyal vericilerden oluşmaktadır. Kontrol panosu PLC kontrollü
olup sis sensorundan gelen sinyali değerlendirerek istenen görüş mesafesinde sis armatürlerini çalıştırır.
Röle çıkışlı kontrol panosu 4 grup Sinyal verici ve her grupta en az 40 en fazla 70 adet sinyal vericiyi çalıştırır.
Bu yöntemle yolun 4 kenarında monte edilen sis armatürleri en az 2 Km yol boyunda güvenliği sağlar.